Propostes

25

01

2012

Què hi cap a l’espai del Vapor Cusidó?

Defensem que els veïns i veïnes puguin decidir què hi volen posar

Propostes

Aquests dibuixos pretenen únicament donar idees dels diferents elements que es podrien col·locar en aquest gran espai que és el Vapor Cusidó.

Es tracta de dimensionar cada peça per mostrar que hi caben moltes coses i que, mentre no s’urbanitza definitivament, aquest solar pot compaginar diferents usos.

2012VaporCusidoProposta1

2012VaporCusidoProposta2


top
  • Suivre la vie du site
  • En aquesta secció :