Precs i preguntes

1

02

2011

Sobre l’endarreriment de la paga de productivitat als treballadors municipals

Pregunta d’Isidre Soler en el ple municipal de l’1 de febrer de 2011

Precs i preguntes

El conveni col·lectiu de l’Ajuntament actualment vigent, en el seu article 15, sobre les productivitats, contempla la productivitat d’assistència i diu textualment “la productivitat d’assistència es meritarà d’1 de gener a 31 de desembre i s’abonarà a la nòmina de gener de l’any següent”.

La pregunta que li adrecem és quin són els motius que han portat a endarrerir aquest pagament, tal i com consta en el correu enviat el passat dia 26 pel Servei de Recursos Humans, per tant, a incomplir el que estableix el conveni.


top
  • Suivre la vie du site
  • En aquesta secció :